More >>  
More >>  
 
 
 
Vitamin B2 Tab ...
For the prevention and treatment of vitamin B2 def...
 
Vitamin B1 Tab ...
For the prevention and treatment of vitamin B1 def...
 
 
 
Copyright © 2006-2010 Jiangmen Hengjian Pharmaceutical Co.,Ltd.
Add:No.117, Longxi road, Jiangmen City, Guangdong Province. Tel:0750-3869316、3869317 Fax:0750-3869320